7.08.2008

Zapraszamy do Ustki


12 lipca (czyli już w tą sobotę) zapraszamy do Ustki !
o godzinie 18 będzie można zobaczyć wystawę nie tylko naszych najnowszych prac, ale także najnowszy performens.
Zapraszamy

MissUnderstanding

5.05.2008

Wystawa Ewy Graniak - POP EROTICA 2008

W sobotę 10 maja o godzinie 19:00
zapraszamy do
Coffee House, na ulicy Fredry 2

na wernisaż wystawy

Ewy Graniak
POP EROTICA 2008

POP - «pierwszy człon wyrazów złożonych mających związek z kulturą masową» (www.sjp.pl);
Kultura masowa - to ogół jednolitych form masowego uczestnictwa kulturalnego, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców; w węższym znaczeniu określenie odnoszące się zwłaszcza do treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Pojęcie kultury masowej ma często odcień pejoratywny, zwłaszcza w pracach krytyków tzw. społeczeństwa masowego, którzy zarzucają jej obniżanie gustów estetycznych i deprecjonowanie wartości moralnych, mieszanie poziomów i gatunków artystycznych, dawanie pierwszeństwa rozrywce kosztem wartościowych treści ideowych i oświatowych; kultura masowa ma również swoich obrońców, którzy wykazują, iż odgrywa ona pozytywną rolę dzięki temu, że dociera do środowisk, których uczestnictwo w tzw. kulturze wyższej jest nieosiągalne (www.wikipedia.org);
EROTYKA - (gr. eros – miłość) to termin określający przeżycia wewnętrzne, mające źródło w seksualności oraz oceny i postawy wobec niej.
Reprezentatywnym wyrazem erotyki są szeroko pojęte dzieła sztuki (utwory literackie, fotografie, filmy, rzeźby i obrazy) dotyczące zmysłowości i miłości.
Erotyka jest często postrzegana jako nacechowana seksualnością, pożądaniem, wulgarnością oraz uwielbieniem ciała i mylona z pornografią.
W odróżnieniu od pornografii dzieła erotyczne przedstawiające seksualność człowieka mają aspiracje do wyższej sztuki i ich podstawowym zadaniem nie jest wywołanie podniecenia, ale raczej dostarczenie oglądającemu lub czytającemu wrażeń estetycznych (www.wikipedia.org).

1.04.2008

NULL

TYTUŁ: NULL
MIEJSCE: COFFEE HOUSE, POZNAŃ
DATA: 04.01.2008

MATERIAŁY I MEDIA:
- 1 krzesło
- 1 czarny sznurek
- 1 czerwony sznurek
- 1 taśma
- 1 marker
- 2 pary nożyczek
- 1 filiżanka
- 1 wieszak
- 1 zgrabna noga (użyczona przez Martę)
- barierka metalowa
- 3 nogi od stolików
- 4 nogi od krzesełek
- KRZYK


Opis przebiegu performance:

Ewa siada na krześle na środku sali. Sebastian podchodzi do niej i zakleja jej usta taśmą, na której widnieje napis „Mów do mnie”. Zaczyna ją przywiązywać do krzesła. Gdy jest już unieruchomiona, przywiązuje ją kolejno do przedmiotów w bliższym i dalszym otoczeniu, do stołów , krzeseł, wieszaków, filiżanek, ludzi, używając do tego na przemian raz czerwonej, raz czarnej nitki. Powstaje w ten sposób dwukolorowa sieć, zajmująca większość przestrzeni. Sebastian, żeby przywiązywać kolejne sznurki, musi coraz mocniej przeciskać się między istniejącymi już połączeniami. Ludzie, którzy chcą przejść obok, też muszą pokonać ten tor przeszkód. Gdy sznurków już jest naprawdę dużo, Ewa wyciąga nożyczki, i zaczyna przecinać sznurki. Sebastian, jeszcze nie zaprzestaje wiązania, ale w pewnym momencie zaczyna się przyglądać oswobodzaniu. Ewa obcina powoli sznurek po sznurku, najpierw te wiążące ją z przedmiotami i ludźmi, a gdy tych już braknie, zaczyna przecianać sznurki, które unieruchamiają ją na krześle. Gdy już jest całkowicie WYZWOLONA, zdziera z ust taśmę i przeraźliwie krzyczy.


Fotorelacja:
Performance "NULL" grupy MISS understanding

12.04.2007

Komentarz do performaceu Miss Understanding

Kolejny performance Ewy i Seabstiana już za nami.... :)
Praktycznie na tym polega - myślę - ten rodzaj przekazu sztuki, że trzeba ją widzieć bezpośrednio.Nie ma podanej gotowej interpretacji.
Dlatego spróbuję choć w paru słowach skomentować to wydarzenie.
A więc zaczęło się...zgasło światło, skupienie i cisza ogarnęła obecnych...z paniami z obsługi Coffee House- włącznie:)
Tajemniczy klimat z muzyką w tle"Portishead" - wyraziste dźwięki, momentami przygnębiająco -ponure nasilały oczekiwanie obecnych i ciekawość co będzie się dziać?
Po paru minutach pojawiają sie główni performerzy: Ewa i Sebastian..ich strój to białe koszule, krawat, szelki -symbol ekstrawagancji, pewności siebie,ale co dalej..? Siadają na przeciwko siebie powaga na twarzach. Mówią razem "Prawda". Rozpoczyna się słowna wymiana haseł, skojarzeń...(wydawałoby się, że bez zastanowienia) jedno odpowiada drugiemu i jednocześnie zapisuje je na wiszących płachtach papieru, stopniowo zapełniając wolne miejsca .
To wygląda na symbolikę spotkania dwóch osób , pojedynek na słowa?..Czy zabawa słowem ?Ale jakim ?(....PRWDA....MIŁOŚĆ - WIERNOŚĆ..BÓG...KAT...RODZINA - ŁAŃCUCH...KŁAMAĆ - LĘK, CZYŚCIEC- ODKUPIENIE, DOBRO - ZŁO, SCHOLASTYKA -NAUKOWOŚĆ, MODLITWA - LAMENT,PUSTKA - CIEMNOŚĆ...itd) co one oznaczają? Które z nich najbardziej mogły poruszyć, które stanowią jakąś trudność,których się boimy ,a które nie zrobiły żadnego wrażenia? Które utkwiły w pamięci?
Czy autorzy chcą coś przekazać konkretnego swoim zachowaniem, sposobem wypowiedzi konkretnych słów?
Ewa - subtelnie, ciepło ale stanowczo wypowiada się, utrzymuje równe tempo, wydaje się nie ugięta, wytrwała...
Sebastian - jakby bez tremy, od niego emanuje spokój (a może luz?) opanowanie momentami jest zaczepny i prowokuje przeciwniczkę przyspiesza tempo zaczyna dynamicznie dyskretnie atakować
Na koniec słyszymy na przemian wypowiadane "tak" i "nie", coraz dobitniej, papier z wypowiedzianymi słowami zostaje zdarty, zgnieciony i rzucony w "przeciwnika".....
Kto wygrał? czy się zrozumieli?? Czy była wśród nich MISS Understanding?
Czy byli całkowicie różni czy jeszcze sie spotkają, kto miał większą siłę argumentów?.....czy chodziło o coś zupełnie innego?
To za pomocą słów porozumiewamy się z innymi i ujawniamy jacy jesteśmy....gdziekolwiek ludzie naprawdę rozmawiają ze sobą to nie tylko podejmują jakiś temat"mówią o czymś"ale zajmują wobec siebie jakieś postawy, wymieniają uczucia, oczekiwania..we wszystkich spotkaniach następuje przekazywanie czegoś..Całe życie jest przedstawianiem siebie innym...całe nasze życie dokonuje się pomiędzy...
No cóż..to może wystarczy tej zadumy:)
A może ktoś inaczej odebrał piątkowe wydarzenie? Zapraszam do polemiki , a najlepiej na kolejny performance w Coffee House:), który chyba już w styczniu...
To tymczasem..
Marysia

4 grudzień 2007 06:11

11.30.2007

Miss understanding

TYTUŁ: MISS understanding
MIEJSCE: COFFEE HOUSE, POZNAŃ
DATA: 30.11.2007

MATERIAŁY I MEDIA:
- 2 markery
- 2 płachty szarego papieru
- 2 czarne krawaty
- 2 białe koszule
- PRAWDA
- słowa, dużo słów
- porozumienie / jego brak
- dwa światy
- emocje
- ciemność
- Portishead

PODSUMOWANIE:

Wymiana słów była ostra i emocjonująca. Na końcu nawet doszło do bójki, która objawiła się tym, że ze złością rzuciliśmy w siebie podartymi płachtami papieru. Ale było warto. Chyba udowodniliśmy, że często trudno jest uzyskać porozumienie miedzy dwojgiem ludzi, którzy, mimo tego, że znają się świetnie, posługują się tym samym językiem, nie potrafią dojść do wspólnego konsensusu. Oboje patrzą, ale czy widzą?...

Ten performance był dla nas wyjątkowy. Od dziś istniejemy oficjalnie jako duet. Duet MISS understanding.


Opis przebiegu performance:

Gaśnie światło. Do sali wchodzą Ewa i Sebastian, siadają na stołach naprzeciw siebie. Pada na nich światło reflektora. Oboje mają w dłoniach markery, a na szybach, obok każdego z nich wiszą płachty papieru.
Ewa głośno wymawia słowo "prawda" i zapisuje je na papierze. Sebastian odpowiada jej swoim słowem - i zapisuje je na swojej kartce. Na słowo Sebastiana Ewa odpowiada swoim i znów je zapisuje. W ten sposób rozwijana jest wymiana skojarzeń, przeciwności, czasami prowokacji.Rozmowa. Po około 20 minutach Sebastian na kolejne słowo Ewy odpowiada "nie", na co Ewa reaguje słowem "tak". Sebastian coraz bardziej dobitnie powtarza "nie", na co Ewa ze spokojem i dobitnością odpowiada "tak". Sytuacja powtarza się wiele razy, a tępo wymiany "tak" i "nie" oraz napięcie wciąż rosną. Wyrazy na arkuszach papieru są już zapisywane z takim naciskiem, że kartki nie wytrzymują, gniotą się i drą. Aż w końcu nerwowo są zerwane, zgiecione i ze złością rzucone w przeciwnika...


Fotorelacja:

Performance MISS understanding